Strandröplabda MEFOB - EFOTT - Velence 2017. július 15-16. (szombat-vasárnap)

2017.07.03. | Kategória: Hírek, információk
Strandröplabda MEFOB - EFOTT - Velence 2017. július 15-16. (szombat-vasárnap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandröplabda MEFOB - EFOTT - Velence 2017. július 15-16. (szombat-vasárnap)

 

Strandröplabda Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság

2016/2017. tanév - MEFOB Döntő

Versenykiírás

A verseny célja:

A röplabdázás és a strandröplabdázás szervezett körülmények közötti országos népszerűsítése.
Verseny- és játéklehetőség biztosítása felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára.
Az eredmények alapján megállapítani a 2017. évi országos egyetemi-főiskolai strandröplabda női és férfi bajnok párosokat és további helyezetteket.
Versenyszámok:
Női páros

                            Férfi páros


A verseny időpontja, helyszíne:

Időpont: 2017. július 15-16. (szombat-vasárnap)
Helyszín: EFOTT Fesztivál, Velence


Versenyprogram (tervezet):

Július 15., szombat:

8:30 – 9:30: Regisztráció
9:45: Megnyitó, technikai értekezlet
10:00: Mérkőzések kezdete

Július 16., vasárnap:

9:00: Mérkőzések kezdete
17:00: Eredményhirdetés
A végleges programot a nevezési határidőt követően küldjük meg a nevezett párosoknak e-mailben, legkésőbb július 10., hétfő 14:00-ig.

Résztvevők köre, száma és részvételi feltételek:


Résztvevők köre:

A MEFS általános versenyszabályzatának 1.2 pontban megfogalmazottak szerinti hallgatók. (A MEFS által meghirdetett hazai és nemzetközi, valamint FISU és EUSA versenyeken azoknak a felsőoktatási intézményeknek a hallgatói indulhatnak, akiknek intézménye szerepel a hatályos Felsőoktatási Törvényben felsorolt felsőoktatási intézmények között, továbbá a külföldi egyetemi státussal rendelkező magyar állampolgárok)
A már végzett hallgatóknak az abszolutórium megszerzését követő naptári évben van indulási jogosultságuk.
Résztvevők száma:

Versenyszámonként MAXIMUM 16-16 páros
A nevezett párosokat a páros tagjainak összeadott ranglistapontja alapján állítjuk sorba. Az MRSZ hivatalos egyéni ranglistái elérhetőek a www.hunvolley.hu honlapon.

Részvételi feltételek:

-a hallgatói jogviszony igazolása (diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás)
-sportorvosi engedély (megléte igazolható röplabda sportolói igazolványban szereplő sportorvosi engedéllyel is), ennek hiányában orvosi igazolás
-a nevezési lap időben történő leadása
-regisztrációs díj befizetése


Lebonyolítás:

Mindkét versenyszámban: 16 csapatos, két vereséges, vigaszágas tábla
A mérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak. Egy játszma 21 pontig tart, legalább 2 pont különbséggel. 1:1-es játszmaállásnál a döntő szett 15 pontig tart, legalább 2 pont különbséggel.
A párosok kiemelése a játékosok összeadott egyéni ranglistapontja alapján történik. Pontegyenlőség esetén sorsolás dönt.


Regisztrációs díj:
500,- forint/fő   A regisztrációs díj a helyszínen, készpénzben a regisztrációkor fizetendő a versenyirodában!

Nevezés:

Határideje: 2017. július 7., péntek, 18:00.

Pótnevezés, helyszíni nevezés nincs, a nevezési határidőn túli nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.


Nevezés módja: a kitöltött nevezési lap beküldése legkésőbb a nevezési határidőig a következő e-mail címre:
A nevezési lap letölthető az alábbi linken keresztül: Nevezési lap
Minden nevezésről visszaigazolást küldünk! Amennyiben a nevező játékos(ok) nem kapnak visszaigazolást legkésőbb 24 órával a nevezés elküldése után, minél előbb keressék fel a kapcsolattartót! (13. pont)
A nevezett párosokat legkésőbb a nevezési határidő lejárta után értesítjük arról, hogy pontjaik alapján bejutottak-e a legmagasabban rangsorolt 16 páros közé.


A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan csatlakozik a SportPont programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, Neptun kód, születési dátum. A rendező fenti adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek.
Díjazás:

A helyezésnek megfelelően kupa, érem, tárgyjutalom.
Költségek:

Nevezési díj, részvételi díj, belépődíj nincs (a verseny ideje alatt a résztvevők ingyen léphetnek a Fesztivál területére)
Regisztrációs díj (7. pont)
A játékosok az utazási, és étkezési költségeiket saját maguk viselik.
A játékosok számára a rendező sátorhelyet tud biztosítani a fesztivál területén belül, a játékosok számára elkülönített területen.
Óvás-fellebbezés:

Óvást a mérkőzést követően azonnal szóban be kell jelenteni, és írásban a jegyzőkönyv lezárásáig, az óvási díj egyidejű befizetésével a versenybizottságnak kell benyújtani. A versenybizottság az óvást azonnal megtárgyalja, döntésükről az érdekelteket tájékoztatja, és azt a jegyzőkönyvre rávezeti.
Óvási díj: 5.000 Ft. Elfogadott óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül.


Egyebek:

A mérkőzéseket strandröplabda vizsgával rendelkező játékvezetők vezetik.
A játékosok önmagukat, egyben oktatási intézményüket képviselik. A párosok hivatalos megnevezése „vezetéknév” (I. játékos) – „vezetéknév” (II. játékos). A nevek után zárójelben az intézmény/kar neve kerül feltüntetésre. Amennyiben egy páros tagjai más-más intézmény hallgatói, úgy a nevezési lap első sorában (nevező intézmény) azt kell megjelölni, amelyik intézmény neve alatt a páros szerepel. (A játékos adatoknál a saját intézményt kell beírni).
Egy játékos csak egy párosban nevezhet.
A mérkőzéseket a Rendező által biztosított strandröplabdával kell lejátszani.
A versenyruházatnak az egy párosban játszó játékosoknál hasonló színűnek és szabásúnak kell lennie. A játékosoknak a mérkőzések, az interjúk, és a díjkiosztó alatt mez viselése KÖTELEZŐ. A játékosok karján vagy trikóikon 1-es, illetve 2-es számnak kell lennie.
A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. Rendező ezeket a felvételeket a sportág és a verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, ezeket a TV-ben, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotón reklám céllal felhasználhatja. Aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető. A játékos semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőjével, a Szervezővel és/vagy a Rendezővel szemben.
Elsősegély-nyújtó hely, orvosi ügyelet biztosított.
A MEFOB általános és jelen sportági versenykiírásban rögzítettek betartását a versenyre történő nevezéssel a játékosok önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
A játékszabályok ismerete és betartása kötelező.
A kiírásban nem szereplő minden egyéb kérdésben a helyszínen a versenyigazgató dönt.


Rendező:

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

1146 Budapest, Magyar Sportok Háza, Istvánmezei út 1-3.

Tel: (061) 460-6915; (061) 460-6884

E-mail: iroda@mefs.hu

Honlap: www.mozduljra.hu

Szervező: Budapesti Corvinus Egyetem

Főszervező: Dobránszki Gergő

E-mail: gergo.dobranszki@bcehok.hu

Mobil: 06 30 537 55 50


Kapcsolattartó:

Sticza Gergő kapcsolattartó

E-mail: strandroplabda.mefob@bcehok.hu

Mobil: 06 70 427 74 31


Jelentkezés:

E-mail: strandroplabda.mefob@bcehok.hu


A Szervező fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásokra, amelyekről megfelelő időpontban az érintetteket tájékoztatja.


Budapest, 2017. június 20.

 

 Strandröplabda MEFOB versenykiírás  https://mozduljra.hu/sportesemeny/strandrplabda_mefob/?datum=2053
 Strandröplabda MEFOB nevezési lap   https://mozduljra.hu/sportesemeny/strandrplabda_mefob/?datum=2053