Pályázatok / Sportkuratóriumi pályázatok

SZTE Sport és Rekreáció Bizottság Sportkuratóriuma

A Sport Kuratórium pályázatai

Pályázni folyamatosan lehet.
A kuratórium tematikus pályázatokat is kiírhat.
Pályázni csak a részletesen kitöltött űrlapon lehet

(1) A kuratóriumhoz pályázatot csak az SZTE hallgatója vagy az SZTE-n működő hallgatói öntevékeny és ad hoc csoport adhat be. Az Universitas Sport Club Szeged szakosztályai csak különösen indokolt esetben kaphatnak pályázati támogatást.
(2) Pályázati forrásból csak SZTE hallgató részesülhet.
(3) A kuratóriumtól illetve a bizottságtól elnyert támogatások felhasználásával kapcsolatban a pályázat elbírálója megkötéseket írhat elő.
(4) A pályázatok elbírálásáról készült jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke megküldi a Hallgatói Szolgáltató Irodának az elbírálást követő 3 munkanapon belül.
(5) A pályázati támogatások elszámolására a SZTE mindenkori pénzügyi szabályai érvényesek.
(6) Kifizetés nem teljesíthető azon pályázóknak, akik az előző pályázatokon kapott támogatással nem számoltak el a Kuratórium által meghatározott időpontig.
(7) A támogatásból beszerzett eszközök leltári tárgyként a SZTE tulajdonát képezik, és a támogatott karok, valamint a Sportközpont leltárába kerülnek. Ezen eszközök nyilvántartására a SZTE Leltározási Szabályzatának előírásai érvényesek.

(8) A kifizetések rendjéről, a pályázatból beszerzett eszközök leltárba vételéről és a leletári felelősségről az EHÖK iroda, a Hallgatói Szolgáltató Iroda és a Sportközpont által közösen megalkotott, a kuratórium által elfogadott és a rektor által jóváhagyott szabályzat rendelkezik, beleértve az Egyetem egyéb szabályzatait is.

Szeged, 2005. szeptember

Letölthető állomány(ok):